Privacy Policy - Match50.nl


De makers van Match50.nl hebben er alles aan gedaan om de site zo te beveiligen dat al jouw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen. Match50.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Match50.nl kan verlopen.

Niets van de informatie die jij verstrekt tijdens de registratie of tijdens het gebruik van Match50 wordt verstrekt aan derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

Om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen word het ip adres van je computer gelogd. Match50 behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, gegevens over je aansluiting op te vragen bij je internet provider.

Voor Match50 is het interessant te weten of Match50.nl vaak bezocht wordt en welke diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zullen wij bepaalde informatie verzamelen. Met deze informatie kan Match50 haar diensten afstemmen op de wensen van de members.

Wijzigingen Privacy Statement
Match50.nl behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.