Privacy Policy - Match50.nl


De makers van Match50.nl hebben er alles aan gedaan om de site zo te beveiligen dat al jouw gegevens op een veilige manier worden opgeslagen. Match50.nl is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Match50.nl kan verlopen.

Niets van de informatie die jij verstrekt tijdens de registratie of tijdens het gebruik van Match50 wordt verstrekt aan derden: ze worden niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

Om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen word het ip adres van je computer gelogd. Match50 behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, gegevens over je aansluiting op te vragen bij je internet provider.

Voor Match50 is het interessant te weten of Match50.nl vaak bezocht wordt en welke diensten het meest gewild zijn. Hiervoor zullen wij bepaalde informatie verzamelen. Met deze informatie kan Match50 haar diensten afstemmen op de wensen van de members.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze datingsite verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Uw gebruikersnaam
 • Uw profielfoto
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Sexuele voorkeur
 • Religie
 • Uw zoekvoorkeuren

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze datingsite/app moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze pagina gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze datingsite/app kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Wijzigingen Privacy Statement
Match50.nl behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.